top of page

Projemizin Amacı ve Hedeflerimiz

Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) modeli temel alınarak öğretmenlere dijital yeterlik kazandırılmasının; fizik, kimya ve biyoloji kavramlarının öğrenimine yardımcı olacak ve kalıcı öğrenmeyi destekleyecek 3B katı modellerin farklı sınıf düzeyindeki konu ve kazanımlara göre tasarlanmasının; uzmanların, modeli geliştirecek ve kullanacak öğretmenler ile öğrencilerin görüşleri alınarak bu modellerin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesinin amaçlandığı proje kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan hedefler ise şu şekildedir:

  • Projeye katılan fizik, kimya ve biyoloji öğretmenlerinin deneyimlerinin paylaşıldığı 3B katı model e-kılavuzunun ve uygulamalardan yansımaların yer aldığı etkileşimli bir alan (Web sitesi: www.fkb3bmodel.com) oluşturmak,

  • Proje süresince geliştirilen modellerin, bu modellerin ilişkili olduğu kazanımların ve bu modellere erişimin sağlanacağı veri tabanları linklerinin olduğu bir “3B katı model e-kılavuzu” yayınlamak,

  • Literatürde var olan modellere alternatif olarak eğitmen-öğretmen-öğrenci görüşleri doğrultusunda öğretmenler tarafından tasarlanan özgün modeller ortaya koymak,

  • Öğretim faaliyetlerinde 3B katı modellerin kullanılması ile öğretmenlerin pedagojik ve içerik bilgisini geliştirerek, gerek yüz yüze gerekse de uzaktan öğretim sürecinde etkili öğrenme ortamlarının tasarlanmasını destekleyerek öğretmen ve öğrenci diyaloğunu artırmak,

  • Fizik, kimya ve biyoloji öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerilerine uyum sürecini desteklemek,

  • Fizik, kimya ve biyoloji öğretmenlerinin TOD modeline yönelik görüşlerini belirlemek ve bu konuda farkındalık oluşturmak,

  • Fizik, kimya ve biyoloji öğretmenlerine model üretiminin ön gerekliliği olan 3B tasarım ve çizim programlarını (Cura, Thingiverse, Tinkercad, Solidwork) kullanarak 3B model tasarlama ve sonrasında da 3B yazıcıdan çıktı alma becerisi kazandırmak,

  • TOD modeli ile fizik, kimya ve biyoloji öğretmenlerinin süreç sonunda dijital yetkinliklerini artırmak,

  • Fizik, kimya ve biyoloji öğretmenlerinin okullarda sayısı az olup, sorumluluğu fazla olan “Bilişim Teknolojileri” öğretmenlerine olan bağımlılığını azaltarak teknoloji odaklı eğitim faaliyetlerinin daha da hızlanmasını sağlamak,

  • 3B katı modellerin öğretim sürecinde kullanılmasının öğrencilerin bu derslere yönelik tutum ve motivasyonları üzerine etkisini belirlemek.

bottom of page