top of page

PROJEMİZ

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde faaliyet gösteren Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) ülkemizin genel bilim ve teknoloji politikaları çerçevesinde akademik alanda bilimsel, teknolojik ve yenilik içeren Ar-Ge faaliyetlerini programlamak, yönlendirmek, desteklemek ve izlemek amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. ARDEB tarafından yürütülen 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı tarafından destek almaya hak kazanan projemiz Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 25 ay sürmesi planlanmıştır.

Projemizin kabulünde; disiplinlerarası olması, üniversite-üniversite işbirlikleri, öncelikli alan konularıyla uyum ve teknoloji hazırlık seviyesindeki (THS) artış kriterlerini sağlamasının yanı sıra Yeşil Mutabakata Uyum kapsamındaki öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile doğrudan ilişkili projeler arasında yer almasının da payı olduğu bilinmektedir.

bottom of page